Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

February 21, 2021

വാക്കുകൾക്കും  അർത്ഥങ്ങൾക്കും  മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ മാത്രമാണ് നിലനിൽപ്പുള്ളത് -ശബ്ദത്തിന് അസ്തിത്വപരമായ ഒരു സാന്നിധ്യമുണ്ട്.

Daily Quote

February 21, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close