Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

April 29, 2019

എന്തു ചെയ്താലും അതു നിങ്ങള്‍ അവസാനമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം പോലെ ചെയ്യുക. ഒന്നും അടക്കി വയ്ക്കാനില്ല, ഒന്നും പിന്നത്തേക്കു സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാനുമില്ല
നാളെ ഏകാദശിയാണ്

Daily Quote

April 29, 2019


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close