Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

September 29, 2020

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಬಳಸುತ್ತೀರೆಂದರೆ, ಅದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಅಪರಾಧ

Daily Quote

September 29, 2020


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close