Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

November 23, 2021

ಯೋಗದ ನಿಗೂಢ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನೂ ಅರಿಯಬಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನ, ತನ್ಮಯತೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ.

Daily Quote

November 23, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close