Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

May 29, 2019

ನಾನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಮಾನಂದದಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೀವೇ ನನ್ನ ಭರವಸೆ.
ನಾಳೆ ಏಕಾದಶಿ

Daily Quote

May 29, 2019


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close