Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

May 02, 2019

ಯಾರ ಅಥವಾ ಯಾವುದರ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವೂ ಇರದಂತಹ ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಭಾವವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದೇ ಯೋಗ-ಸಾಧನೆಯ ಗುರಿ.
ನಾಳೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ

Daily Quote

May 02, 2019


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close