Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

March 21, 2023

ಕಾಡುಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪರಿಸರವ್ಯವಸ್ಥೆ; ಅವಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಯಾಯವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇರುವ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಯ ನೆರಳಿನಡಿಗೆ ತರಬೇಕು.
ಇಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಣ್ಯ ದಿನ

Daily Quote

March 21, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close