Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
ગુજરાતી
हिंदी
 

February 01, 2023

ನೀವು ಇರುವ ರೀತಿಗೆ ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವರು ಜವಾಬ್ದಾರರು ಎಂದು ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಇಂದು ಏಕಾದಶಿ

Daily Quote

February 01, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close