Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

August 28, 2019

ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅದು ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಆಗದಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಿರಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ನೈತಿಕತೆಯಿರುತ್ತದೆಯಷ್ಟೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲ.
ಇಂದು ಶಿವರಾತ್ರಿ

Daily Quote

August 28, 2019


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close