Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

April 23, 2021

ಅಸ್ತಿತ್ವದ ನಿಯಮಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು-ಕೆಟ್ಟದು ಎಂಬುದಿಲ್ಲ, ಅಪರಾಧ-ಶಿಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಇದೆ ಅಷ್ಟೆ.
ಇಂದು ಏಕಾದಶಿ

Daily Quote

April 23, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close