Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

June 07, 2021

அமைதியும் ஆனந்தமும் கடைவீதியிலோ கானகத்திலோ இல்லை, அது உங்களுக்குள் வேரூன்றி இருக்கிறது.

Daily Quote

June 07, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close