Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

March 19, 2023

कर्म विगतमा रेकर्ड भएका कुराहरूको सञ्चय हो, जुन पटक पटक दोहोरिन्छ । योगले तपाईंको जीवनलाई पुनरावृत्तिबाट गहन अनुभवमा रूपान्तरण गर्दछ ।
भोलि शिवरात्रि

Daily Quote

March 19, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close