User
Login | Sign Up
in
 • Australia
 • Canada
 • India
 • Malaysia
 • Singapore
 • UK & Europe
 • United States
 • Global

About

Sadhguru Exclusive
ishalogo
LoginSignup
 • Volunteer
 • Donate
 • Shop
 • Sadhguru Exclusive
 • About
in

आदियोगी

Want to get a fresh perspective on आदियोगी? Explore Sadhguru’s wisdom and insights through articles, videos, quotes, podcasts and more.

article  
योगको शुरुवात कसरी भयो ?
सद्‌गुरु, आदियोगी अर्थात् पहिलो योगीको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ, जसले मानवतालाई योगसँग परिचय गराएका थिए । ′पहिलो योगी′ एवं ′पहिलो गुरुको′ जन्मको बारेमा बताउँदै, उहाँ हामीलाई योगको शुरुवातको बारेमा व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ ।
May 13, 2020
Loading...
Loading...
Read more Sadhguru's Wisdom on आदियोगी
 
Read more articles from Isha on आदियोगी
 
Close