आपण" ॐ" चा उच्चार चुकीचा करत नाही ना ?

 

ॐ सृष्टिचा आधारभूत मूळ ध्वनी आहे. सद्‌गुरु ॐ मंत्राचे विज्ञान स्पष्ट करताना म्हणतात की हा तीन मूळ ध्वनीं - आ, ऊ, आणि म यांच्या मिश्रणातून बनला आहे. याचा अनुभव प्रत्येक आत्मज्ञानी महापुरुषाला आला आहे. आमेन और अमीन सुद्धा वास्तवात ॐ च आहे, पण स्थानिक भाषा आणि संस्कृति यांच्या पराभवामुळे त्यात थोडी विकृती आलेली आहे. सद्‌गुरु ॐ चा योग्य उच्चार समजावून सांगताना, या मंत्राच्या जपामुळे होणारे फायदे सुद्धा विषद करत आहेत.

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1