• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

September 26, 2020

एक विचार हा एका वाटेसारखा असतो - तो स्वतः तुम्हाला कुठेही घेऊन जात नाही, पण तो तुमच्या आयुष्याची दिशा ठरवू शकतो. तरी प्रवास हा तुम्हीच केला पाहिजे.

Daily Quote

September 26, 2020


Loading...
Loading...
 
Close