• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

September 04, 2021

जर तुमच्या लक्षात आले की तुमचे जीवन ही १००% तुमची जबाबदारी आहे, तर मग कुणाचा द्वेष करण्यासाठी काही जागाच उरत नाही.
उद्या शिवरात्रि आहे

Daily Quote

September 04, 2021


Loading...
Loading...
 
Close