User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
logo
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
English
हिंदी
 

November 14, 2021

quote on parenting - Education Is Not a Production Line
आपण अशी शिक्षण यंत्रणा निर्माण केली आहे, जी दुर्दैवाने सुधारक केंद्रासारखी आहे. मुलांना सुधारण्याची गरज नाही - त्यांच्यातील उत्तम शक्यतांना विकसित होण्यासाठी पोषणाची गरज आहे.
आज एकादशी आहे, बालदिन

Daily Quote

November 14, 2021


Loading...
Loading...
 
Close