User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
logo
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
English
ગુજરાતી
 

May 23, 2022

जर तुमची ओळख सबंध विश्वासोबत जोडलेली असेल, तर तुमची बुद्धी सर्वांच्या कल्याणासाठी कार्य करेल. तुम्ही वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेतून नाही, तर प्रत्येक गोष्टीबद्दलच्या व्यापक दृष्टीकोनातून काम कराल.

Daily Quote

May 23, 2022


Loading...
Loading...
 
Close