• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

June 30, 2021

तुमचा हात उपयुक्त आहे कारण तो तुम्हाला जिथे न्यायचा आहे तिथे जातो. त्याचप्रमाणे, तुमचे मनही केवळ तेव्हाच उपयुक्त असेल जेव्हा ते तुम्हाला हवे तिथेच जाईल.

Daily Quote

June 30, 2021


Loading...
Loading...
 
Close