• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

June 20, 2019

भूतकाळातील तुमच्या अनुभवांची सावली जर तुम्ही तुमच्या भविष्यावर पडू दिलीत, तर फक्त जुन्यातच तुम्ही फेरफटका मारत राहणार, म्हणजे तुमच्या भविष्याचा काही थांगपत्ता असणार नाही याची खात्रीच करत आहात.

Daily Quote

June 20, 2019


Loading...
Loading...
 
Close