• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

June 19, 2019

संपूर्ण चराचर सृष्टीत एकात्मता आहे आणि प्रत्येक जीव अद्वितीय आहे. अस्तित्वाचं हे वैशिठ्य ओळखून त्याचा आस्वाद चाखणं हेच अध्यात्माचं सार आहे.

Daily Quote

June 19, 2019


Loading...
Loading...
 
Close