• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

June 05, 2021

पर्यावरणाचे आपण करत असलेले नुकसान हे आपण आपल्या आत कसे आहोत याचाच एक परिणाम आहे. आपल्या आंतरिक वातावरणाची देखभाल राखणे हे आपल्याच हातात आहे; हे जर आपण जाणलं, तर आपल्याला कळेल की पर्यावरणासाठी लागणारी कृती करणे देखील आपल्याच हातात आहे.
आज एकादशी आहे

Daily Quote

June 05, 2021


Loading...
Loading...
 
Close