Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

February 19, 2021

मानवी समाजांना सभ्य आणि सुसंकृत करणे म्हणजे याची खात्री करणे की प्रत्येक मनुष्याला इतर कुणाच्याही हस्तक्षेपाशिवाय व्यक्त होण्याची मोकळीक आहे.

Daily Quote

February 19, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close