• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

August 02, 2019

इतर कुणाचीतरी अशी इच्छा, अपेक्षा आहे म्हणून तुम्ही प्रतिबद्ध होऊ नये. तुम्हाला ज्याप्रकारे सुसंगत वाटते, त्याप्रमाणे तुम्ही प्रतिबद्ध झाले पाहिजे.

Daily Quote

August 02, 2019


Loading...
Loading...
 
Close