Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

July 26, 2020

"നിങ്ങൾ എല്ലാം തികഞ്ഞവനാ കണമെന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ മെച്ചപ്പെടാനുള്ള നിരന്തരമായ പ്രയത്നത്തിലാണോ നിങ്ങൾ. അതു മാത്രമാണ് കാര്യം."

Daily Quote

July 26, 2020


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close