User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
logo
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
English
हिंदी
 

July 25, 2021

Quotes Inspirational - Parents
നിങ്ങൾക്ക്  നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് ശരിയ്ക്കും ശോഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആദ്യം സ്വയം സ്നേഹവും ആനന്ദവും സമാധാനവുമുള്ള ഒരാളായി നിങ്ങൾ മാറണം.

Daily Quote

July 25, 2021


Loading...
Loading...
 
Close