Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

July 24, 2020

"നിങ്ങളോടു മത്സരിക്കുന്നവര്‍ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളല്ല. നിങ്ങളുടെ പോരായ്മകളെക്കുറിച്ചു നിങ്ങളെ നിരന്തരം ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നത്‌ അവരാണ്. നിങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നവർ"

Daily Quote

July 24, 2020


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close