Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

July 15, 2021

നിങ്ങളുടെ ഏകാഗ്രതയെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മൃദുവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്കും ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവർക്കും ആപത്തായി മാറിയെന്നുവരും.

Daily Quote

July 15, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close