• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

February 15, 2021

നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കണ്ണുകളുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും സംഭവിക്കുന്ന ജീവന്റെ തുടിപ്പിനെ അനുഭവിക്കാനുള്ള സംവേദനക്ഷമതയുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാം ഒരു വിസ്മയമാണ്.

Daily Quote

February 15, 2021


Loading...
Loading...
 
Close