• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

December 05, 2020

നമ്മുടെ കുട്ടികളോടു നമുക്ക് അല്പമെങ്കിലും സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ, നാം നമ്മുടെ മണ്ണും വെള്ളവും ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ നല്ല ഒരവസ്ഥയിൽ വിട്ടിട്ടു പോകണം.

Daily Quote

December 05, 2020


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close