User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
logo
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
English
हिंदी
 

April 06, 2021

quotes deep - sadhguru explains that his own capabilities never left him in doubt as to whether he could make a living
ആളുകൾ, ജീവിതശൈലിയിലാണ് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ജീവനിലല്ല. ജീവിതശൈലിയിൽ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്‌താൽ, 'എത്ര സമ്പാദിക്കുന്നു' എന്നതിനു നിങ്ങൾ അടിമയാകും.
നാളെ ഏകാദശിയാണ്

Daily Quote

April 06, 2021


Loading...
Loading...
 
Close