ನಮಗೆ ಪ್ರಭಾವಳಿ (ಆರಾ) ಎಂಬುದಿದೆಯೇ? | ಸದ್ಗುರು What is an Aura? | Sadhguru

ಪ್ರಭಾವಳಿ ಎಂದರೇನು? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅದರ ಮಹತ್ವವೇನು? ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆಯೇ?
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1