ಭಯ ತರೋ ಯೋಚನೆಗಳೇ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ... ಪರಿಹಾರವೇನು? | ಸದ್ಗುರು How To Go Beyond Fear – Sadhguru

ಯಾವಾಗಲೂ ಭಯ ತರೋ, ಕಳವಳ ಉಂಟುಮಾಡೋ ಯೋಚನೆಗಳೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಿವೆಯೇ? ಇದರ ಮೂಲಕಾರಣವನ್ನು ಸದ್ಗುರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1