ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ? | ಸದ್ಗುರು

ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವೇ? ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವನೇನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ? ಅದನ್ನು ನಾವು ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಅದು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವೆಂದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸದ್ಗುರು.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1