ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಗತ್ಯವೇ? | ಸದ್ಗುರು

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅನಿವಾರ್ಯವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸದ್ಗುರು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತಾರೆ.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1