• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

November 15, 2019

ಯೋಗವಿಜ್ಞಾನವು ಕೇವಲ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕುರಿತಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಮ ಪರಿಹಾರ.

Daily Quote

November 15, 2019


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close