Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

June 06, 2021

ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನವನ್ನಿತ್ತರೆ ನೀವು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

Daily Quote

June 06, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close