Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

June 04, 2021

ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿವಶತಾಪೂರ್ವಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕರಾಗುವುದೊಂದೇ ಅದಕ್ಕಿರುವ ದಾರಿ.
ನಾಳೆ ಏಕಾದಶಿ

Daily Quote

June 04, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close