User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
logo
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
English
हिंदी
 

July 30, 2021

0
ಯಾರು ನಿಮಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕೀಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯಾವತ್ತೂ ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದು.

Daily Quote

July 30, 2021


Loading...
Loading...
 
Close