Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

July 24, 2019

ಜೀವನದ ಸ್ವರೂಪವು ಹೇಗಿದೆಯೆಂದರೆ, ನೀವು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದು ಹರಿಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನಿತ್ತರೆ, ಜೀವನವು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಅನುಭವ. ನೀವು ಅದನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದರೆ ಅದೊಂದು ತೊಳಲಾಟವಾಗುತ್ತದೆ.

Daily Quote

July 24, 2019


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close