મહાશિવરાત્રિ મહાઅન્નદાન - ભોજનનું પવિત્ર દાન

મહાશિવરાત્રિમાં થશે મહાઉત્સવ, આ શુભ પ્રસંગે ઇશા યોગ સેન્ટર ખાતે તમામ સાધકોને અને સ્વયંસેવકોને ભોજનનું પવિત્ર દાન અર્પણ કરો.