કેવી રીતે બનાવાય પાણીને અમૃત?

સદગુરુ, કેવી રીતે પાણી આંતરિક યાદશક્તિ ધરાવે છે તે વિશે બોલે છે, જે આપણા વિચારો અને ભાવનાઓ જેવી સૂક્ષ્મ વસ્તુથી પ્રભાવિત થઈ શકે છે. તે તેમના જીવનની એક ઘટના વર્ણવે છે જે દર્શાવે છે કે આસપાસના જીવન માટે કેટલું સંવેદનશીલ છે.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1