Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

April 01, 2023

જો કોઈક તમને મૂરખ કહે તો તે અપમાન છે. જ્યારે તમે જુઓ કે તમે મૂરખ છો, તો તેનો અર્થ છે કે તમે તે જાણવા જેટલાં સ્માર્ટ થઈ ગયા છો.
આજે એકાદશી છે.

Daily Quote

April 01, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close