ஈஷா மஹாசிவராத்ரி 2019 : 5 நிமிடங்களில்...

கடந்த 2019 மார்ச் 4ம் தேதியன்று ஈஷாவில் ஆதியோகி முன்னிலையில் நிகழ்ந்தேறிய மஹாசிவராத்திரி கொண்டாட்டத்த்தின் முக்கிய தருணங்களின் ஒரு தொகுப்பாக இந்த வீடியோ அமைகிறது. மேலும், கொண்டாட்டத்தில் நேரடியாக வந்து கலந்துகொண்ட மக்கள் தங்கள் அனுபவங்களை நம்முடன் பகிர்ந்துள்ளனர்.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1