શું CAA અને NRC દેશ માટે જરૂરી છે? | Sadhguru on Citizenship Amendment Act & NRC | Sadhguru Gujarati

સદગુરુ CAA , NRC અને એના વિરુદ્ધ ચાલી રહેલા વિરોધના વિષયમાં વાત કરે છે.
 
 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1