સાચા પ્રેમનો અર્થ શું? | What is the Real Meaning of Love - Juhi Chawla with Sadhguru

જુહી ચાવલા અને સદ્ગુરુ પ્રેમના મૂળભૂત સ્વભાવ અને તેને આપણા દૈનિક જીવનમાં કેવી રીતે લાવવો તે જુએ છે. સદ્ગુરુ સમજાવે છે કે ફેસબુક પર એક હજાર લોકોને પ્રેમ કરવાનો પ્રયાસ કરવાને બદલે, આપણા પોતાના સ્વભાવથી પ્રેમાળ થવાની સંભાવના છે.