హైదరాబాద్ రేప్ & హత్య కేసుపై సద్గురు స్పందన

హైదరాబాద్ లో జరిగిన సంఘటన గురించి ఇంకా మహిళలపై జరుగుతున్న దురాగతాల గురించి, త్వరిత న్యాయం గురించి ఇంకా వేగంగా మారుతున్న మన సమాజం గురించి సద్గురు మాట్లాడారు. #HyderabadCase #HyderabadEncounter
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1