logo
logo

ஆதியோகி – சிவன்

யோக மரபில், சிவன் ஆதியோகியாக அல்லது முதல் யோகியாகப் பார்க்கப்படுகிறார். யோகத்தின் மூலமான ஆதியோகி, ஒருவர் தனது எல்லைகளைத் தாண்டுவதற்கான சாத்தியத்தை மனித குலம் அனைத்திற்கும் வழங்கியவர்.

சிவனின் அனைத்து கதைகளையும் தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்

சிவன் கதைகள்மறைஞானம்சிவ ஸ்தோத்திரங்கள்சிவ தத்துவம்சிவன் மற்றும் அவரது குடும்பம்ஆதியோகிஆதிகுருசிவனும் நீங்களும்சிவனும் பார்வதியும்சிவ பக்தர்கள்