யக்ஷா -பாரம்பரிய இசை நாட்டிய திருவிழா

February 18-20, 2020 (preceding Mahashivratri) at Isha Yoga Center

கலைஞர்கள் தம் இசையை வெளிப்படுத்தவும், இசை ஆர்வலர்கள் நம் பாரம்பரியக் கலைகளின் நயத்தை ரசிக்கவும் ஒரு பொதுவான மேடையை நம் மஹாசிவராத்திரிக் கொண்டாட்டம் ஏற்படுத்திக் கொடுக்கிறது. இந்நாட்டின் பாரம்பரிய இசை மற்றும் நடனக் கலைகளின் தனித்துவம், தூய்மை, பன்முகத்து தன்மையை பாதுகாத்து அவற்றை வளரச் செய்யும் முயற்சி இவ்விழா. மிக நுட்பமாக, தீவிரமாக அதேநேரம் அழகுநயம் மிளிர இருக்கும் இந்நிகழ்ச்சிகள், நம் இந்திய கலாச்சாரத்தின் சாரத்தையும், ஆழத்தையும், விஸ்தாரத்தையும் மிக அழகாக வெளிப்படுத்துகிறது. உலகின் பல பகுதிகளில் வாழும் மக்கள் நம் கலைகளைப் பற்றி அறியவும், அதில் லயிக்கவும் இது வாய்ப்பாக இருக்கிறது.

நம் பாரம்பரிய கலை வடிவங்களில் பொதிந்துள்ள ஆழத்தையும், மென்மையையும், ரசித்து உணரும் வாய்ப்பாக அமைந்துள்ள யக்ஷா திருவிழாவில் கலந்துகொள்ள அனைவரையும் வரவேற்கிறோம்.