logo
logo
தமிழ்
தமிழ்

தமிழ் தெம்பு

தமிழ் மண் திருவிழா
மார்ச் 9 முதல் 17 வரை

ஈஷா யோக மையம், கோவை

பல்லாயிரம் ஆண்டுகளின் பண்பாட்டைக் கொண்டாடுவோம்!

தமிழ் தெம்பு என்பது, மஹாசிவராத்திரியைத் தொடர்ந்து நடைபெறும் ஒரு 9-நாள் திருவிழாவாகும். இது தமிழ்நாட்டின் தொன்மையான பண்பாட்டைக் கொண்டாட்டமாக பாதுகாப்பதற்கும் புதுப்பிப்பதற்குமான ஒரு முயற்சியாகும்.

2024
சிறப்பம்சங்கள்
நாட்டுப்புற கலைகள்

(மார்ச் 9-17)

ரேக்ளா பந்தயம்

(மார்ச் 17)

நாட்டு மாடுகள் கண்காட்சி

(மார்ச் 15, 16 & 17)

நாட்டு மாட்டு சந்தை

(மார்ச் 9-17)

ராட்டினம் மற்றும் பிற விளையாட்டுகள்

பாரம்பரிய உணவுத் திருவிழா

(மார்ச் 9-17)

ஆதியோகி திவ்ய தரிசனம்

மனிதகுலத்திற்கு ஆதியோகி வழங்கியுள்ள பங்களிப்பை சித்தரிக்கும் வகையில், 112 அடி ஆதியோகியின் மீது காட்சிப்படுத்தப்படும் பிரமிக்கவைக்கும் வீடியோ இமேஜிங் காட்சி.

ஆதியோகி மஹா ஆரத்தி

ஆதியோகி திவ்ய தரிசனத்தைத் தொடர்ந்து, ஆதியோகியின் முன் உள்ள யோகேஷ்வர லிங்கத்திற்கு ஆரத்தி அர்ப்பணிக்கப்படும். ஆதியோகியுடன் தொடர்பில் இருப்பதற்கும் அவரது அருளைப் பெறுவதற்கும் இது ஒரு வாய்ப்பாகும்.